Κηρύγματα

Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος γ΄ (1 Corinthians 13:7)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 6 May 2018
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Η αγάπη πάντα αντέχει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

Tags: αγάπη, αντοχή, ελπίδα, πίστη, υπομονήΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος β΄ None Η αιωνιότητα της αγάπης »