Κηρύγματα

Ιστορική αξιοπιστία των Ευαγγελίων (1 Peter 3:15)

Αρχαιολόγος, 3 June 2018
Μέρος της σειράς -

Η Ιστορία και η αρχαιολογία επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτών που καταγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια.

Tags: αρχαία εκκλησία, αρχαιολογία, έγγραφα, ευαγγέλια, ιστορία, χειρόγραφαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Το χάρισμα της προφητείας None Η προφητεία υπερτερεί των γλωσσών »