Κηρύγματα

Η βεβαιότητα της ανάστασής μας (1 Corinthians 15:20-23)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 29 July 2018
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Ἐπειδή καθὼς πάντες ἀποθνήσκουσιν ἐν τῷ Ἀδάμ, οὕτω καὶ πάντες θέλουσι ζωοποιηθῆ ἐν τῷ Χριστῷ.

Tags: αδάμ, αμαρτία, ανάσταση, ζωή, θάνατοςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Το τέλος του Χριστιανισμού None Ο θάνατος του θανάτου »