Κηρύγματα

Sola Scriptura (Μόνο η Γραφή) (2 Timothy 3:16-17)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 26 Ιουλίου 2020
Μέρος της σειράς 5 Solas

Η Αγία Γραφή είναι η μόνη αλάνθαστη αυθεντία για τη χριστιανική πίστη και ζωή. Δεν εξαρτάται από καμία εκκλησία, σύνοδο ή ομολογία για την αυθεντία της, αλλά είναι έγκυρη επειδή είναι ο Λόγος του Θεού.

Tags: 5 solas, αλάνθαστο γραφής, επάρκεια, θρησκευτική μεταρρύθμιση, μαρτίνος λούθηρος, μόνο η γραφήΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Η Ιεροσύνη του Μελχισεδέκ None Sola Fide (Μόνο η πίστη) »