Κηρύγματα

Sola Fide (Μόνο η πίστη) (Romans 4:1-8)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 9 August 2020
Μέρος της σειράς 5 Solas

Σ’ εκείνον που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σ’ αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Όπως λέει και ο Δαβίδ τον μακαρισμό τού ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα.

Tags: sola fide, δικαίωση, θρησκευτική μεταρρύθμιση, μαρτίνος λούθηρος, μόνο η πίστη, πίστη χωρίς έργαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Sola Scriptura (Μόνο η Γραφή) None Sola Gratia (Μόνο η χάρη) »