Κηρύγματα

Sola Gratia (Μόνο η χάρη) (Ephesians 2:8-9)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 16 August 2020
Μέρος της σειράς 5 Solas

Ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος... και ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό... επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο τού Θεού.

Tags: αναγέννηση, αυγουστινιανισμός, Αυγουστίνος, εκλογή, μαρτίνος λούθηρος, μόνο η χάρη, πελαγιανισμός, Πελάγιος, πνευματικός θάνατοςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Sola Fide (Μόνο η πίστη) None Solus Christus (Μόνο ο Χριστός) »