Κηρύγματα

Soli Deo Gloria (Μόνο στον Θεό η δόξα) (Ephesians 1:3-14)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 13 September 2020
Μέρος της σειράς 5 Solas

Ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. Γι’ αυτό, και ο Θεός τον υπερύψωσε... ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο... και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σε δόξα τού Πατέρα Θεού.

Tags: δόξα, θρησκευτική μεταρρύθμιση, υπερηφάνειαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Solus Christus (Μόνο ο Χριστός) None Απλώς θέλω εσάς »