Κηρύγματα

Διαφορετικός νόμος, ίδιο αποτέλεσμα (Romans 2:12-16)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 19 September 2021
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμο, θα απολεσθούν και χωρίς τον νόμο· και όσοι αμάρτησαν κάτω από τον νόμο, θα κριθούν με τον νόμο.

Tags: κρίση θεού, Μωσαϊκός νόμος, νόμος της φύσης, νόμος του Μωϋσή, παλαιά διαθήκηΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Κρίση σύμφωνα με τα έργα None Τα έθνη βλασφημούν εξαιτίας σας »