Κηρύγματα

Ο Ναός του Ιεζεκιήλ (Ezekiel 11:16)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 7 August 2022
Μέρος της σειράς -

"Αν και τους απέρριψα μακρυά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σ’ αυτούς σαν αγιαστήριο, στους τόπους όπου πηγαίνουν."

Tags: αγιαστήριο, αιχμαλωσία, βαβυλώνα, εξορία, ναός, προφήτης ιεζεκιήλ, χιλιετίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Κατά χάρη είστε σωσμένοι None Η Γη της Επαγγελίας για όλους τους πιστούς »