Κηρύγματα

Η Γη της Επαγγελίας για όλους τους πιστούς (Romans 4:13-16)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 16 October 2022
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Η υπόσχεση προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα του, ότι επρόκειτο να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη.

Tags: sola fide, αβραάμ, γη επαγγελίας, δικαίωση δια της πίστεως μόνο, Μωσαϊκός νόμος, νόμος του Μωϋσή, σπέρμα του αβραάμΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Ναός του Ιεζεκιήλ None Αυτός που εκτελεί αυτό που υποσχέθηκε »