Κηρύγματα

Υπερνικώντας τον Αδάμ (Romans 5:12-21)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 11 December 2022
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Όπως διαμέσου της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί, έτσι και διαμέσου της υπακοής του ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι.

Tags: αδάμ, δεύτερος αδάμ, δικαίωση, καθολική σωτηρία, κατάκρισηΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Η πτώση του ανθρώπου None Υιός δόθηκε σε μας »