Κηρύγματα

Ελευθερία από την τυραννία της αμαρτίας (Romans 6:6-14)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 29 January 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας.

Tags: δουλεία αμαρτίας, δούλοι της αμαρτίας, ελευθερία, κυριαρχία αμαρτίας, σωτηρίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Αναστημένοι με τον Χριστό None Από δούλους της αμαρτίας σε δούλους του Θεού »