Κηρύγματα

Από δούλους της αμαρτίας σε δούλους του Θεού (Romans 6:15-23)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 5 February 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος αιώνια ζωή.

Tags: δούλοι αμαρτίας, δούλοι δικαιοσύνης, δούλοι θεού, μισθός αμαρτίας, υπακοή, χάρισμα θεού