Κηρύγματα

Συγκληρονόμοι του Χριστού (Romans 8:14-17)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 7 May 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού.

Tags: αιώνια κληρονομιά, παιδιά διαβόλου, παιδιά Θεού, υιοθεσίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Θανατώνοντας την αμαρτία None Ο στεναγμός της κτίσης »