Κηρύγματα

Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν (Romans 8:23-27)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 21 May 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας.

Tags: άγιο πνεύμα, ανάσταση νεκρών, απαρχή πνεύματος, απολύτρωση, στεναγμόςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο στεναγμός της κτίσης None Ο Θεός κατευθύνει τα πάντα »