Κηρύγματα

Προορισμένοι για δόξα (Romans 8:29)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 11 June 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Επειδή, όσους προγνώρισε, αυτούς και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς.

Tags: ανάσταση, εκλογή, πρόγνωση, προορισμός, χρυσή αλυσίδα σωτηρίαςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Θεός κατευθύνει τα πάντα None Η χρυσή αλυσίδα της σωτηρίας »