Κηρύγματα

Η χρυσή αλυσίδα της σωτηρίας (Romans 8:30)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 18 June 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Όσους προόρισε, αυτούς και κάλεσε· και όσους κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, αυτούς και δόξασε.

Tags: δικαίωση, δοξασμός, κλήση, σωτηρίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Προορισμένοι για δόξα None Ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν »