Κηρύγματα

Ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν (Romans 8:31-32)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 25 June 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ’ αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;

Tags: αγάπη Θεού, βεβαιότητα σωτηρίας, επιμονή αγίων, θυσία ΧριστούΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Η χρυσή αλυσίδα της σωτηρίας None Η δικαίωση είναι αμετάκλητη »