Κηρύγματα

Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς (John 6:25-59)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 16 July 2023
Μέρος της σειράς ΕΓΩ ΕΙΜΙ

Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα πεινάσει· και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ.

Tags: άρτος της ζωής, δείπνο κυρίου, θεία κοινωνία, μάννα εξ ουρανού, σημείαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Επιμονή των Αγίων None Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου »