Κηρύγματα

Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα (John 10:1-10)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 30 July 2023
Μέρος της σειράς ΕΓΩ ΕΙΜΙ

Εγώ είμαι η θύρα· όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού, θα σωθεί, και θα μπει μέσα, και θα βγει έξω, και θα βρει βοσκή... εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν με αφθονία.

Tags: θύρα των προβάτων, ποιμένας, ποίμνιο, σωτηρίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου None Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός »