Κηρύγματα

Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή (John 11:1-53)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 13 August 2023
Μέρος της σειράς ΕΓΩ ΕΙΜΙ

Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα.

Tags: αιώνια ζωή, ανάσταση, ανάσταση λαζάρου, βηθανία, μαρία και μάρθα, σάββατο λαζάρουΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός None Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή »