Κηρύγματα

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (John 14:6)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 20 August 2023
Μέρος της σειράς ΕΓΩ ΕΙΜΙ

Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού.

Tags: αποκλειστικές δηλώσεις, η οδός, σωτηρία, χριστόςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή None Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή »