Κηρύγματα

Δύο τρόποι σωτηρίας (Romans 10:5-13)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 10 December 2023
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Η δικαιοσύνη που προέρχεται από τον νόμο, λέει: «Ο άνθρωπος που κάνει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών». Η δικαιοσύνη, όμως, με βάση την πίστη, λέει... «Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρδιά σου».

Tags: sola fide, δικαιοσύνη θεού, δικαίωση, νομικισμός, νόμος Θεού, πίστη, σωτηρίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ζήλος χωρίς επίγνωση None Η Θεία Φύση Του Χριστού »