Κηρύγματα

῾Η πίστις έξ ακοής (Romans 10:14-17)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 14 January 2024
Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους

Πώς θα πιστέψουν σ’ εκείνον, για τον οποίο δεν άκουσαν; Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής· η δε ακοή διαμέσου του λόγου του Θεού.

Tags: ευαγγέλιο, ευαγγελισμός, ιεραποστολή, ιεραπόστολοι, κήρυγμα, κήρυξΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Θεός που ανασταίνει τους νεκρούς None Ο Ισραήλ είναι αδικαιολόγητος »