Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ο Βασιλιάς του Ισραήλ έρχεται στην πόλη Του
Luke 19:28-40 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 22 July 2012.