Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Αποστάτης Απόστολος
Acts 1:12-26 (Μέρος της σειράς Οι πράξεις των αποστόλων ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 23 June 2013.