Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Δαίμονες, σεισμοί και φυλακισμοί
Acts 16:16-40 (Μέρος της σειράς Οι πράξεις των αποστόλων ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 19 April 2015.