Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (3)

Solus Christus (Μόνο ο Χριστός)
1 Timothy 2:1-7 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 23 August 2020.
Οι άνδρες του Βασιλιά
2 Corinthians 8:16-9:5 (Μέρος της σειράς Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 20 October 2019.
Ο Ανανίας και ο αδελφός του
Acts 9:10-19 (Μέρος της σειράς Οι πράξεις των αποστόλων ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 24 November 2013.