Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Η πτώση των ειδωλολατρών
1 Corinthians 10:1-13 (Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 31 December 2017.