Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Κατάχρηση ελευθερίας
Galatians 5:13-15 (Μέρος της σειράς Επιστολή προς Γαλάτες ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 1 February 2015.