Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ο νηπιοβαπτισμός δεν είναι Βιβλικός
Colossians 2:11-12 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 26 April 2015.