Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (2)

Δεύτερη αγάπη
Revelation 2:1-7 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 2 October 2016.
Ο Ιησούς οικοδομεί την εκκλησία Του
Acts 2:41-47 (Μέρος της σειράς Οι πράξεις των αποστόλων ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 28 July 2013.