Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (3)

Μόνο για τους αδύναμους
2 Corinthians 4:7-12 (Μέρος της σειράς Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 17 February 2019.
Σοφία και ο άνθρωπος με δύο ψυχές
James 1:5-8 (Μέρος της σειράς Επιστολή Ιακώβου ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 16 February 2014.
Οι δοκιμασίες των πιστών
James 1:2-4 (Μέρος της σειράς Επιστολή Ιακώβου ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 9 February 2014.