Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ευελιξία στη διακονία
1 Corinthians 9:19-23 (Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 3 December 2017.