Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Δικαιολογίες (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Luke 14:12-24 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 5 February 2012.