Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Είμαστε τα παιδιά του Αβραάμ
Galatians 3:6-9 (Μέρος της σειράς Επιστολή προς Γαλάτες ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 9 November 2014.