Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ποιος είναι ο αληθινός Ισραήλ;
Romans 9:6 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 16 November 2014.