Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Μετάνοια και Βάπτισμα
Acts 2:37-41 (Μέρος της σειράς Οι πράξεις των αποστόλων ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 21 Ιουλίου 2013.