Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ενωμένοι για το Ευαγγέλιο
Galatians 2:1-10 (Μέρος της σειράς Επιστολή προς Γαλάτες ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 12 October 2014.