Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Το χάρισμα της προφητείας
1 Corinthians 14:1-5 (Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 27 May 2018.