Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Η οικοδόμηση ενός ναού
1 Corinthians 3:10-17 (Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 19 February 2017.