Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (2)

Η άνευ όρων εκλογή του Ιακώβ
Romans 9:10-13 (Μέρος της σειράς Επιστολή προς Ρωμαίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 29 October 2023.
Το όραμα του Αβδιού
Obadiah 1:15-17 (Μέρος της σειράς Βιβλία ΠΔ ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 4 September 2016.