Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (2)

Κοίμηση & Μετάσταση Θεοτόκου
Revelation 12:1-17 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 12 August 2018.
Μαρία, η μητέρα του Ιησού
1 Timothy 2:5 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 5 August 2012.