Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Κοίμηση & Μετάσταση Θεοτόκου
Revelation 12:1-17 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 12 August 2018.