Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Αγωνιζόμενος για το στεφάνι
2 Corinthians 5:6-10 (Μέρος της σειράς Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 26 May 2019.