Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Δείξε μου τα λεφτά
Luke 20:20-26 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 2 September 2012.