Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Οι ανόητοι δεν πιστεύουν όλη τη Βίβλο
Luke 24:13-35 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 31 March 2013.